«  1 2 ...  » 

5091

Dziedot mūžu dzīvojošie
2013-10-16

jeb pārdomas pēc TRIO Šmite, Kārkle, Cinkuss koncerta Portlandē, 2013. g. 8. oktobrī

Lasīt vairāk ...


4994

LF13L10 - Dokumentāla filma "DIEVA PUTNIŅI" (Trimdas bērnu likteņi).
2013-10-14

Filma būs unikāls darbs, kas stāstīs par latviešu trimdas dzīvi DP nometnēs Vācijā. 1944. gadā liela latviešu tautas daļa devās trimdā, lai glābtos no deportācijām, represijām un dzīves okupētajā Latvijā. Dzīve rietumos nebija tik skaudra kā Sibīrijā un Padomju Latvijā, tomēr sagādāja smagas izvēles un ilgas pēc dzimtenes un mājām. Filmas veidotāji saprot, ka ir pēdējais brīdis, lai paspētu fiksēt ļoti būtisku nacionālās pašapziņas attīstības posmu mūsu tautas vēsturē – trimdas nometņu laiku Vācijā. Tiem, kuri vēl atceras šīs dzīves savdabību un var pastāstīt par nometņu dzīves notikumiem, ir ne mazāk par 75 gadiem. Laiks nenovēršami izdzēš ļoti būtiskus nacionālās apziņas liecinājumus. Tos saglabāt īpaši svarīgi ir tagad, kad dzimtenes jēdziens zaudē savu nozīmi sabiedrībā. Iztaujāsim DP laika jauniešus – tagad cienījamus un sabiedrībā pazīstamus cilvēkus. Būtisks emocionālais un vizuālais elements filmā būs atmiņu stāstos ievītās nometņu vietas, sastatot tā laika fotogrāfijas un kino arhīvu ar to, kādas tās ir šodien.

Lasīt vairāk ...


4991

LF13L16 - "Trio" koncertturneja Ziemeļamerikā
2013-10-14

"Dziedot dzimu, dziedot augu, dziedot mūžu nodzīvoju." Starp Barona dainu krājuma pirmajām četrrindām ir latviskās identitātes pamata atziņa, kas tautu izvadījusi no senatnes cauri divām atmodām un pāri kontinentiem. Latvietība ārzemēs dzīvos tik ilgi, cik mīlēsim un pazīsim senču dziesmu! Profesionālais Trio dzied nemākslotā, bet mākslinieciskā prezentācijā, kas pauž izsenu dzīves ziņu, gaumi un emocionālu izteiksmi. To Austrālijas laikrakstā "Latvietis" raksturoja Maija Perejma: "...spēcīgas harmonijas, klusumi, maigumi, vilkšana teicējas stilā, disonance un skaidra dikcija saliedēta ar instrumentiem... Senču dziesmu saprašana un to izveidojums šodienas klausītājiem deva mums iespēju baudīt pasaules līmeņa priekšnesumu." Šāda iespēja būtu jārod arī publikai Ziemeļamerikā.

Lasīt vairāk ...


4980

LF13L03 - Latviešu valodas gramatikas (vārdu locīšana) App
2013-10-14

Planšetdatori spēlē arvien lielāku lomu skolās. Jau Čikāgas, Melburnas, Adelaides, Sidnejas un Eiropas latviešu skolas izmanto šo technoloģiju savās mācību stundās. Lietvārdu un darbības vārdu locīšana ir viena no sarežģītākām latviešu gramatikas sastāvdaļām un šīs programmas pasniedz šo mācības vielu daudz aizraujošākā veidā. Skolnieks var pats savā nodabā locīt jebkuru vārdu latviešu valodā, uzzināt par izņēmumiem, kā arī dalīties ar pārējo klasi. Tāpat citiem, arī cittautiešiem, no jebkuras pasaules malas, būs iespējams lejuplādēt šo lietotni no interneta un mācīties latviešu valodu.

Lasīt vairāk ...


4979

LF13L01 - 1941. gada deportācijas vagons
2013-10-14

Projektu nepieciešams atbalstīt tā lielā sabiedriskā nozīmīguma dēļ. Latvijas Okupācijas muzeja Jaunā ekspozīcija to rekonstruētajā ēkā 2015. gadā būs vispilnīgākā muzeja ekspozīcija pasaulē, kurā varēs iegūt informāciju par Latvijas okupācijas perioda vēsturi četrās valodās - latviešu, angļu, vācu un krievu. Stends "1941. gada deportācijas vagons" orgāniski iekļausies Jaunajā ekspozīcijā, stāstot par noziegumu, un sniedzot emocionālo pārdzīvojumu (videoimitācija — izsūtītie cilvēki pie vagona durvīm ar Sibīrijas skaudro dabu fonā). Projekts atbilst Latviešu Fonda mērķiem atbalstīt nozīmīgus veikumus latviešu kultūras veidošanā, izplatīšanā un nodošanai nākamajām paaudzēm, veidojot latviskuma apziņu par savu valsti un tās vesturi.

Lasīt vairāk ...

«  1 2 ...  » 

Arhīvs
2011 (1)
2013 (9)